Ski Resort
Divcibare Ski Resort
Divcibare Ski Resort
Početna stranaValjevske vestiPozitivaMladiKulturaSportBlogFoto danaNa kafici saAdresarKontakt
Pratite nas preko Facebook-a  Pratite nas na Twitteru  Rss
Divcibare Ski Resort
Divcibare Ski Resorr

VALJEVSKO BLOGOVARANJE

Šta sa Domom vojske u Valjevu?*

Objavljen od Aleksandar
Aleksandar
Aleksandar još nije napisana biografija
Korisnik je trenutno offline
na utorak, 07 maj 2013
in RAZNO 30 Komentara


Hoće li Valjevo i dalje da bude najbolje čuvana tajna Srbije ili da od njega napravimo novi centar srpske umetnosti?

U svakodevnim razgovorima u Srbiji (i u Valjevu) se može čuti jedna rečenica od koje mi se redovno diže kosa na glavi. Ta rečenica glasi: „Srbija/Valjevo ima potencijale.“ Na kraju te rečenice najčešće stoji tačka velika kao kuća i ništa više. Potencijali postoje, ali se ne koriste.
Mi sada u Valjevu na raspolaganju imamo jedan sjajan potencijal. To je renovirana zgrada Doma vojske, jedan od najlepših i najzanimljivijih objekata u našem gradu. Imamo i potencijal iskazan u velikom broju mladih ljudi koji se bave različitim formama umetnosti, ali u isto vreme imamo i problem što oni nezadovoljni mogućnostima koje im daje grad u kojem su rođeni iz njega listom odlaze. Imamo i izvesnu kulturnu tradiciju na koju ipak možemo da budemo ponosni.

Takođe, primetio sam da Valjevo ima problem sa zatvorenošću u svoje okvire i mirenju sa nekom čudnom formom samozadovoljnosti i samodovoljnosti. Zatvorene sredine isprva stagniraju, a onda i propadaju. Smatram da je neophodno naše geografske i mentalne granice otvorimo za neke nove vetrove i tako u našu sredinu pustimo svež vazduh koji nam je potreban. Potrebno je da naš način razmišljanja bude kako se to u svetu kaže „out of the box“, da ne robujemo stegama i granicama nekih prethodnih vremena i lošim rezultatima koje su ona donela. Moramo da pozivamo ljude iz „drugih svetova“ da dolaze u Valjevo i u njemu ostave svoj kreativni trag. Samo tako ćemo i mi ovde biti bolji i spremniji na interakciju sa svetom koji nas okružuje. Tako je u svim sferama: umetnosti, nauci, biznisu, turizmu..

Kada su pre 4 godine ambasadori zemalja Evropske unije boravili u Valjevu osmislio sam ovaj koncept mogućeg korišćenja Doma vojske. Taj koncept sam tada nazvao Kuća evropske kulture i on je kao predlog grada Valjeva bio zvanično predstavljen gostima iz EU.

Taj koncept sam kreirao tako da pokuša da ova dva potencijala koje sam pomenuo objedini, kako bismo bar donekle predupredili problem odliva mladih ljudi i učinili da pored kulturne tradicije imamo i nešto što bi se dalo nazvati kulturna budućnost. On upravo podrazumeva tu otvorenost prema svetu i pozivnica je da svet dođe u Valjevo.

Trudio sam se da ovaj predlog bude što je moguće praktičniji i konkretniji kako bi mogao da posluži kao putokaz donosiocima odluka u našem gradu. Podelio sam ga u nekoliko segmenata koji govore o sadržajima koji bi se mogli realizovati, načinu upravljanja novom ustanovom, finansiranju aktivnosti i eventualnim koristima od realizacije jednog takvog koncepta.


Sadržaj
Koncept koji predlažem polazi (gle čuda!) od primera dobre prakse iz našeg grada. U pitanju je Istraživačka stanica u Petnici koja funkcioniše tako što na zanimljive programe iz oblasti nauke privlači talentovane mlade ljude iz cele Srbije i okolnih zemalja.  Valjevo je po Petnici postalo prepoznatljivo ne samo u Srbiji.
Sada imamo priliku da taj uspešni model donekle preslikamo uz određene izmene, kako bismo Valjevo učinili poznatim i po zanimljivim kulturnim sadržajima. Predlažem da Doma vojske postane prostor u kojem će mladi umetnici iz Valjeva, Srbije i sveta (pre svega Evrope) realizovati projekte iz različitih oblasti umetnosti (vizuelne umetnosti, muzika, pozorište, film, elektronski mediji, internet...). Sa njima bi kao predavači i mentori radili najznamenitiji domaći, ali i svetski umetnici, profesori univerziteta i drugi ljudi čiji rad i znanje mladim umetnicima mogu da posluže kao inspiracija za kreiranje nekih novih umetničkih vrednosti. Svake godine bi bio raspisan međunarodni konkurs za učešće mladih umetnika na ovim programima. Određen broj mesta bi prema propozicijama uvek bio predviđen za mlade umetnike iz Valjeva. Rad bi bio organizovan u  različitim formama koje mogu da kreiraju tu novu vrednost – predavanja, zajednički rad, likovne kolonije, master klasovi, radionice, priprema pozorišnih predstava...  Ovde se ne bih zadržavao samo na postojećim formama, jer sam siguran da će neki mladi i talentovani ljudi smisliti još mnogo toga što pre toga nikome i nije padalo na pamet.
Rezultati ovih programa bi bili predstavljeni valjevskoj publici kao nov kulturni sadržaj, drugačiji od svega što se može videti na kulturnoj sceni Srbije, a možda i šire. Bili bi to sadržaji nastali u sudaru različitih kultura i označili bi Valjevo na karti evropske kulture kao jedno značajno i dinamično mesto. To bi praktično značilo da bi naša kulturna ponuda godišnje bila bogatija za veliki broj značajnih izložbi, pozorišnih predstava, umetničkih performansa, koncerata i drugih sadržaja.
Dom vojske je gotovo idealan prostor za realizaciju ovih programa. U njemu se mogu odvijati svi sadržaji koje ovi programi podrazumevaju. On može da bude sjajan radionički prostor, ali i mesto na kojem će se prikazati rezultati rada mladih umetnika. U nekom narednom periodu se mogu razmotriti i mogućnosti za njegovu dogradnju (neka takva idejna rešenja su već napravljena) kako bi se njegovi kapaciteti i mogućnosti povećale.


Upravljanje
Kako bi se izbeglo uobičajeno i okoštalo funkcionisanje naših ustanova kulture predlažem da grad Valjevo formira fondaciju koja bi se starala o Domu vojske i upravljala programima koji se u njemu odvijaju. Zašto fondacija? Zato što ona omogućava apliciranje za finansiranje programa iz različitih izvora (o tome će više reči biti u daljem tekstu).
Na čelu fondacije bi bio Nadzorni obor u koji članove imenuje Grad  kako bi pratio realizaciju programa u Domu vojske, kontrolisao rad fondacije i trošenje sredstava...
Fondacija bi imala i Umetnički savet za koji bih predložio da bude sastavljen od uglednih umetnika iz različitih oblasti umetnosti iz Srbije i sveta. Ovaj savet bi se starao o odabiru programa koji bi se odvijali u Domu vojske i vodio računa o tome da on bude na određenom umetničkom nivou. Praktično bi po jedan član saveta bio zadužen za projekte iz pojedinačnih sfera umetnosti koji bi se realizovali u Domu vojske. Sastajali bi se nekoliko puta godišnje i davali smernice za reallizaciju programa.
U operativnom smislu radom fondacije bi rukovodio menadžer. Ova osoba bi morala da bude  dinamičan, kreativan, sposoban i vredan menadžer u kulturi sa velikim znanjem. Nikako stranački aparatčik postavljen tu na osnovu uobičajene podele plena nakon izbora. Lično poznajem nekoliko osoba koje zadovoljavaju ove kriterijume i koje bi mogle da uspešno vode jednu takvu ustanovu. Na kraju svake godine bi se ocenjivao rad menadžera i na osnovu te ocene odlučivalo o produženju ugovora o radu. Menadžer bi bio zadužen da priprema projekte za apliciranje za finansiranje programa, koordinira  njihovu realizaciju, predstavlja ustanovu u javnosti...
Fondacija bi imala tek par stalno zaposlenih ljudi, tehničkih lica. Svi ostali bi bili angažovani po projektima koji bi se realizovali. Na taj način se pored prevelikih troškova za plate zaposlenih izbegava i da ova ustanova utone u birokratsku pasivnost i letargiju kojoj su sklone gotovo sve ustanove u našem gradu. Veliki broj novih, mladih ljudi angažovanih na pojedinačnim projektima bi davao dinamičnost i ove sadržaje dodatno kreativno obogaćivao. Na slične načine funkcionišu neki umetnički projekti i ustanove u Srbiji (festival Mikser www.mikser.rs, KC „Grad“ i UK  „Parobrod“ u Beogradu) i drugim zemljama (Kibla u Mariboru www.kibla.org). Energija mladih ljudi je neizmerna, a jedan ovakav koncept može da je usmeri ka kreiranju zanimljivih sadržaja i naš grad učini bogatijim za veliki broj kulturnih dešavanja.

Finansiranje
Novac za rad ove ustanove bi morao da dolazi iz različitih izvora. Za ovo postoji više razloga. Prvi je svakako taj što sam grad Valjevo ne može iz svog budžeta da finansira rad jedne ovakve ustanove. Budžet je naprosto premali. Drugi razlog je  tzv. disperzija rizika, tj. izbegavanje oslanjanja na samo jedan izvor finansiranja, što je u ovom vremenu globalne ekonomske krize veoma značajno. Odakle bi, dakle, dolazio novac za finansiranje rada ove ustanove:
•    Budžet grada Valjeva – najmanji deo novca potrebnog za rad ustanove (plaćanje nekih tekućih troškova i eventualno plata zaposlenih na početku rada)
•    Budžet Republike Srbije – apliciranje za budžetska sredstva nadležnih ministarstava sa određenim projektima
•    Fondovi EU – postoje brojni fondovi EU koji pokrivaju oblast kulture (naročito kulturne razmene koja je u osnovi ovog koncepta koji predlažem) i iz kojih je uz dobre projekte moguće obezbediti sredstva za njihovu realizaciju
•    Fondovi stranih ambasada u Srbiji – neretko ministarstva inostranih poslova zemalja koje imaju svoje ambasade Srbiji poseduju fondove za realizaciju različitih umetničkih projekata. Ti projekti se često realizuju kroz centre za kulturu tih zemalja u Srbiji, a mi bismo mogli da ih privučemo i u Valjevo.
•    Korporativne fondacije – postoji čitav niz kompanija  u svetu koje imaju svoje fondacije i koje finansiraju programe iz oblasti kulture (neke od njih poput Erste fondacije i Telenor fondacije postoje i u Srbiji)
•    Različite privatne fondacije i fondovi – u svetu postoji izuzetno veliki broj takvih organizacija koje daju sredstva za realizaciju programa iz različitih oblasti umetnosti
•    Samostalni prihodi – ovo su sredstva od rada kafića u sklopu ustanove, rentiranja prostora za događaje i nekih drugih aktivnosti koje se mogu samostalno realizovati


Iz ovoga proizilazi da je uloga menadžera fondacije izuzetno važna, jer će upravo na toj osobi biti najveći teret pribavljanja sredstava za rad ove ustanove.


Korist za grad
Korist za Valjevo bih podelio na dva dela.

„Unutrašnja“ korist
Ovakav vid rada omogućava da Valjevci u toku godine vide veliki broj različitih, a opet vrhunskih umetničkih sadržaja. Ponuda sadržaja iz oblasti kulture će ovim biti mnogostruko veća. Takođe, ovo omogućava mladim valjevskim umetnicima da kroz interakciju sa svojim kolegama i predavačima iz zemlje i sveta značajno obogate svoja znanja i razviju svoje talente.

„Eksterna“ korist
Valjevo ovakvom ustanovom dobija u našim uslovima jedinstven koncept koji ga lako može učiniti značajnim kulturnim centrom na prostoru Balkana.  Ova ustanova bi mogla da postane novi simbol Valjeva, drugačiji od svega onoga što nude druge sredine u našoj zemlji i regionu. U grad će dolaziti veliki broj mladih umetnika i ljubitelja umetnosti kako bi učestvovali ili samo videli ono što se u Valjevu događa. Postali bismo važan izvor umetničkih trendova i naš grad bi bio pominjan kao mesto na kojem se kreira savremena srpska umetnost. Pored kreiranja tog novog i pozitivnog imidža grada, mogu se očekivati i konkretni prihodi od tzv. „kulturnog turizma”. Pametnim upravljanjem ovo možemo relativno lako da realizujemo.
Kako su sve aktivnosti u današnjem svetu povezane, vidljivo i kreativno pojavljivanje Valjeva na kulturnim mapama može dovesti do povećanja zainteresovanosti za naš grad i u drugim oblastima. Pre svega mislim na privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta

Mi sada imamo jedinstvenu priliku da kreiramo nešto po čemu će neke buduće generacije prepoznavati naš grad. Da li ćemo to i učiniti zavisi samo od nas i naše hrabrosti da stvari gledamo bez uobičajenih okvira i ograničenja. Moramo da se potrudimo da Valjevo više ne bude najbolje čuvana tajna Srbije, već novi centar srpske umetnosti.

Aleksandar Đukić

*Ovaj tekst je napisan na molbu gospodina Zdravka Rankovića iz revije “Kolubara“ i predstavlja proširenu verziju izlaganja koje sam imao na tribini o nameni Doma vojske održanoj 23. aprila u Maloj sali Skupštine grada Valjeva.

Ključne reči: Nema ključnih reči

Komentari  

 
-8 #1 Ce Gevara 07-05-2013 22:52
Dobra i pametna ideja!Samo se plasim da u nasem gradu preovladavaju oni kojima je centar kulture neki od "klubova",u prevodu,kafana.Trebalo bi mozda ukljuciti i Kusturicu u celu ovu pricu,imajuci u vidu da je jedno vreme bio zainteresovan za Dom vojske.
Citiraj
 
 
-13 #2 Goran 08-05-2013 05:02
Ozbiljno(a) pitanje(a) trazi(e) i ozbiljan pristup.
Pomalo, pratim desavanja po naslovljenoj temi i u zelji da doprinesem, iz daleka, bez "spinovanja", da skrenem paznju, bolje upucenima a zainteresovanim a, na sledece:
U toku su(a tek se ocekuju pravi efekti) tranzitornih promena; mislim na restituciju a i konverziju.
Uputno bi bilo sa ovih aspekata sagledati status samog objekta a potom razradjivati detalje.
Po mom secanju, da li na ovom portalu ili reviji "Kolubara", bilo je istorijskih cinjenica o poreklu, gradnji i titularu objekta. Da li je to sve reseno?
Ako ima elemenata da nije, upravo iskustvo oko Petnice moze da otvori i neke druge dimenzije, pa bi, cini mi se, sve to islo i u korist slobode u planiranju, strategiji i organizovanju. Pogotovo bi znacilo kako za legitimitet tako za stepene slobode a prvenstveno pravdu.
Da ne opserviram dalje, ovo je znacajno predhodno pitanje.
Zelim Vam sve najbolje.
Citiraj
 
 
-9 #3 Alexa 08-05-2013 08:11
Mislim da je Goran upravu.
Goran lepo razmišlja kad pita o vlasništvu tog prostora.
Niz programa o kojima razmišlate do sada je mogao biti realizovan i u drugim prostorima: bioskop Central, Dom omladine (nekadašnji nazivi). Pre par godina za vreme tešnjarskih večeri pokrenuto je nešto slično na više mesta po gradu. Oko dvadesetak mladih sakupljeno (sakupljali su se u klubu Abraševića) pa od tačke a,b,c... da se prikaže neki rad. I onda se neko pojavi i kaže napravili smo 90-100 programa...ali na papiru.
Ova organizacija "zatvaranja" ekonomske konsrukcije i upravljanja objektom po meni ne pije vodu. Ta šema je bolonjsko predavanje na srpski način ekonomskog poslovanja.
Predlažem ti da razmišljamo koje je sadržaje nekada imao ceo taj prostor, od kuglane letnje bašte pa do kluba EU.
Ne treba se osloniti da opština ili država finansira NEMA PARA. A ako još u nadzorne organe uđu Rajko K.... njemu slični ...
Citiraj
 
 
-8 #4 Aleksandar 08-05-2013 08:25
Ovim tekstom nisam ulazio u pitanje restitucije. Ono sto je svakako pitanje je i ko bi zapravo sada bio eventualni naslednik, kao i sa kojim ciljem su svojevremeno oficiri podigli ovo lepo zdanje. Verujem da ce biti raznih pokusaja da se neke organizacije samoproglase za naslednika. No, to svakako nije tema teksta koji sam ovde postavio. Pokusao sam samo da dam jedan koliko-toliko zaokruzen koncept. Bice mi drago da svi oni koji imaju drugacija vidjenja eventualne namene ovog objekta ta svoja misljenja ovde iznesu.
Citiraj
 
 
-4 #5 cale 08-05-2013 08:39
Odlicna ideja i ako nesto znaci od sveg srca je podrzavam.
Citiraj
 
 
-3 #6 Va Gradjevinac 08-05-2013 09:48
Auor ovog bloga moze da bude deo tima koji ce osmisliti rad Doma Vojske i to gle cuda NE STRANACKI!! Prvo promeniti ime samog Doma. A za ovo sve sto je navedeno-podrzavam, mada nisam optimista kada bude doslo do realizacije, mislim da ces morati na misice, imaces veliki polticki otpor, a moras animirati pasivne Valjevce makar to podrazumevalo stampanje ovog teksta i lepljenje istog po gradu. Plus organizacija nam je slabija strana, kako Englezi kazu: Srbi nikada ne propuste sansu da propuste sansu. Nadam se da nece biti tako sa Domom. Iskrene zelje autoru da reci sprovede u realnost.
Citiraj
 
 
-11 #7 Aleksandar 08-05-2013 10:26
Citiranje Alexa:
Mislim da je Goran upravu.
Goran lepo razmišlja kad pita o vlasništvu tog prostora.
Niz programa o kojima razmišlate do sada je mogao biti realizovan i u drugim prostorima: bioskop Central, Dom omladine (nekadašnji nazivi). Pre par godina za vreme tešnjarskih večeri pokrenuto je nešto slično na više mesta po gradu. Oko dvadesetak mladih sakupljeno (sakupljali su se u klubu Abraševića) pa od tačke a,b,c... da se prikaže neki rad. I onda se neko pojavi i kaže napravili smo 90-100 programa...ali na papiru.
Ova organizacija "zatvaranja" ekonomske konsrukcije i upravljanja objektom po meni ne pije vodu. Ta šema je bolonjsko predavanje na srpski način ekonomskog poslovanja.
Predlažem ti da razmišljamo koje je sadržaje nekada imao ceo taj prostor, od kuglane letnje bašte pa do kluba EU.
Ne treba se osloniti da opština ili država finansira NEMA PARA. A ako još u nadzorne organe uđu Rajko K.... njemu slični ...Alexa,

Da li mozes da predlozis neki model finansiranja sadrzaja u Domu vojske? Sadrzaji koje predlazes nekako vise lice na jos jedan ugostiteljski objekat.
Citiraj
 
 
-2 #8 Moa 08-05-2013 10:34
I seoski dom kulture moze da funkcionise savrseno ako u njemu radi kvalitetan kadar i ako ima dobar menadzmen.
Sa druge strane, bez tih imperativa i najambicioznije zamisljen kulturni centar postaje mrtvo slovo na papiru.

Zato je, u nasim uslovima,mnogo vaznije ko ce tu raditi i kako rukovoditi, nego kako ce se zvati.
Citiraj
 
 
-16 #9 zidar 08-05-2013 11:31
Ma kafana,sta to pretacete uzalud.
Citiraj
 
 
-13 #10 bosko 08-05-2013 12:55
Иритирао ме коментар да "НЕМА ПАРА" и у свом маниру покушам да нешто допринесем овом питању.
Већерас на РТС-у гостује код Стефановића гостује наш председник. Узео сам себи слободу да преко Стефановиша питам председника. Ову врсту молбе преносим у целини.

Поштовани господине Стефановићу, имам једну жељу који ја не умем да преточим у личну молбу председнику. Наиме у Ваљеву се ради на бившем дому ЈНА. Сви смо за његово уступање омладини, међутим вечити проблем су паре. Моја молба би била: " Да ли постоји могућност да се мало пара открњи од оних намењених СПЦ а за храм (или неки други) СВ.Саве и да се преусмере, Ваљеву како би се реализовали замишљени садржаји за младе. Не волим, а верујем ни Ви, да будем упамћен као неко ко је оставио само дугове младима.
Нису хтели ово да штампају. Вероватно су ово схватили као неозбиљно. Зато препоручујем да сви наставите да се по овом питању обраћате РТС-у и другим државним органима.
Citiraj
 
 
-3 #11 Alexa 08-05-2013 12:59
Citiranje Aleksandar:
Ovim tekstom nisam ulazio u pitanje restitucije. Ono sto je svakako pitanje je i ko bi zapravo sada bio eventualni naslednik, kao i sa kojim ciljem su svojevremeno oficiri podigli ovo lepo zdanje. Verujem da ce biti raznih pokusaja da se neke organizacije samoproglase za naslednika. No, to svakako nije tema teksta koji sam ovde postavio. Pokusao sam samo da dam jedan koliko-toliko zaokruzen koncept. Bice mi drago da svi oni koji imaju drugacija vidjenja eventualne namene ovog objekta ta svoja misljenja ovde iznesu.

ja sam i čitajući blog shvatio da pokušavaš da predložiš jednu ideju više u odnosu na predloge koji su bili na javnoj raspravi u opštini pre izvesnog vremena. Samo se nisam složio s tim da ti sadržaji nisu do sada mogli da se ostvare i oko gazdovanja i financiske konstrukcije.
Ako se sakupe ideje i pretvore u realizaciju a BEZ STRANAČKIH INTERESA (kako neko s pravom napisa) cela priča može da uspe. Dobro je što si pokrenuo da se opet razmišlja i predlaže. Valjda će jednom nešto i u našem gradu zadovoljiti veći broj građana.
Ovako gledano političari i komentatori u blogovima su na istom.
Političari ostvare svoje za rad sebe i svojih, blogeri ispune sebe lajkovanjima i po kojim komentarom.
I na kraju opet će doći Ana Bekuta da "otvori" novu ustanovu kulture...
Citiraj
 
 
-6 #12 Alexa 08-05-2013 13:26
za Boška
Početkom '65.god. u Valjevo je došao Tito. Obilazeći spomenik borcima revolucije na Vidraku tadašnja Udba je iscenirala pokušaj atentata na istog. Radilo se o tome da kroz Bair su postavili građevinske skele i na njih postavili daske da "vođa" ne gleda kako narod živi. Narod ko narod pa krenuo da skida daske,a j... ko prolazi. Uglavnom Tita iziđe iz Fiće nandžarastog (bez Dinkića) i uđe u Dom JNA. Pošto je drug Tita došao u Robaje i Rajković da započne "oslobađanje" posle pucnja švalera Španca možda ovde treba napraviti podkuću cveća.....
....Dajte Boško ostavite Crkvu. Da zidaju i grade, ali ne od harača! Narod daje im. Pa ni Vama niko nije otimao za crkvu u Petnicu koliko me sećanje služi pre odprilike godinu dana pisali ste da ste dali zbog svojih korena.
I pisac bloga predpostavljam da je krenuo bez predrasuda i zle namere, sa idejom da to ima svrhu i da doživi pozitivnu istoriju
Citiraj
 
 
-12 #13 bosko 08-05-2013 15:45
АлеXа, причаш колико и знаш. Јесам то урадио наговестивши "у мом маниру". Буди сигуран да сам за Александров предлог, и твоја упозорења су безпотребна, осим ако немају сврху скретања са теме. Цркве се зидају и граде управо од харача односно из државних и градских фондова. На пример, пре пар година за богомољу код пијаце дато је неколико десетина милиона дин из градског буџета.(Не знам тачну суму) На овим сајту је писано да поред тог новца црква тражи још десет милиона. Тако твој коментар не стоји, док је моје мишљење, да је потребније дати за омладину. Твоје писање у твом коментару, које и што је и кад долазио у Ваљево нема везе са мојим писањем.
Чини ми се да је прошле године била нека прослава на тргу. Поподне сам прошао туда и видео гомилу деце око 15-и више година. Неколико девојчица је онако из дволитарских боца пило пиво а неке су и повраћале.
Зато коментаришем јер сам за предлог који је Ђукић дао.
Citiraj
 
 
-8 #14 Zoran Đorđevic 08-05-2013 15:48
Nikada ne pisem narucene tekstove, posebno ne na ovom Portalu, tako da cu i ovaj put komentarisati bez anestezije.
Prica o zgradi Doma JNA je prestara. Postoji citav niz odlicnih i starih predloga za buducu namenu. Na zalost, da li zbog nestrucnosti, sujete ili rupa u svemiru, ti predlozi nisu nikada bili ozbiljno shvaceni. Opet se radi sve naopacke i bez nekog logicnog reda. Pravi se reforma bez prethodne jasne ideje o nameni objekta.
`Aj´vazi, uzecemo cinjenicu da smo takav narod, kako danas vole da kazu: "Srbija je to brale..."
Moramo prihvatiti cinjenicu da se i ova kuca pravi od krova. Kad se krov napravi, videcemo koje ce fotelje biti ubacene. Ali, i to je bolje nego da se zgrada srusi.
Najrealnije prognoze su da ce i ova reformirana zgrada biti jos jedno staniste i uporiste korisnika gradskog budzeta, raznih partijskih kadrova i stranacke reciklaze. Mozda je jos realnija prica da se taj prostor iznajmi nekom bitnom faktoru (Gruji), tj. prijatelju nekog partijskog b*** koji prosperitet i napredak ovog grada vidi u licnom bogacenju i vlastitim pozicijama.
Zbog svega toga sam izuzetno veliki skeptik. Pazljivo treba gledati sta politicki mocnici predlazu i mute. Ne zaboravite, to je sada najzad gradski prostor i svi smo mi u neku ruku vlasnici. Ne dozvolite da jos jednom budemo prevareni od strane neukih prodavaca magle.
Od svih projekata koje sam imao prilike da vidim, profesor Voja Andric je napravio najrealniji i najbolji. Koga to zanima, svakako moze da ga dobije na uvid.
Ako pricamo o nekim fondacijama (nista novo...) dobro bi bilo da se u pricu ukljuci i Toma Mitrovic koji je nesto slicno vec napravio. Mozda bi na njegovom primeru mogli nesto i zakljuciti.

Ova, od strane Zdravka, narucena prica nema mnogo sadrzaja i previse mi mirise na politicko dodvoravanje tzv EU. Podseca me na pricu o magarcu koji trci za sargarepom. Ne treba se zaletati i bespotrebno poltronski politizovati nesto sto moze da bude korisno kompletnom gradu i gradjanstvu. Mnogo je bitija ideja i sadrzaj. Nece biti velike koristi ako se na ulazu u to zdanje viori necija zastava, ako je unutra sve prazno, bez sadrzaja. U svetske fondove se ulazi projektima i idejama, a ne poltronisanjem. Plasim se da je tu previse mocnih i neukih mediokriteta koji su spremni da progutaju sve dobre ideje.

I da ne zaboravim. Petnica jeste dobar primer, ali je on naveden u pogresnom trenutku. Partiokratska drzava uporno pokusava da vec decenijama formiranu stanicu preotme i politizuje. A inace, IS Petnica nije edukacioni centar u koji dolaze polaznici (kako to rece autor bloga) samo iz Srbije i "okolnih drzava". Tokom ovih decenija Petnicu su posecivali djaci iz celog sveta, svih kontinenata. Tek ko ne zna, da bude pravilno informisan.
Karikatura bi odlicno pala na kraju pasusa "Srbija je to brale..."

Citiraj
 
 
-7 #15 BRANKO 08-05-2013 16:41
Neka to bude STRANACKI DOM ,,na primer kao poslanicki klubovi ,,svakome procentualno ona velika sala za slave,,, evo juce prekljuce slave zuti plavi ovi dinkici ,, slave sve po nekim cumezima,,, nemogu da zovu sve goste,,teskoba ,,,kod DSS domacin slave nema gde da se okrene ,,, ovi dinkicevi slave na ulici ovi zuti napolju ,,, dajte im taj dom ,,,toje pravo resenje
Citiraj
 
 
-5 #16 Goran 08-05-2013 16:48
Reagovao sam komentarom(2) kao valjevac i faxidiot-tehnicke struke, a sada moram da razlozem i pojasnjavam(tes ko mi pada):
Prvo je potrebno resiti predhodno pitanje(vlasnis tvo i titular) da se ne bi "gradilo,po srpski-od krova". Ja tu vidim sansu da se stvori ambijent koji ocekuju i Madjar, Zdravko, Zoran, Aleksandar,...,pa i ja. Sansa je u ulaganju energije upravo u navedeno predhodno pitanje gde se u tranzitornoj atmosferi moze doci upravo do VLASNISTVA(rest itucijom i konverzijom).
Petnica je pomenuta zbog trenutne situacije, iskustva i mudrosti Vigora i ostalih da se bore sa aparatom i klasicnim nasim namerama;(Podrz avao sam nasu Petnicu i podrzavam-nesto sitno donirao i predavao).
Sva nadgradnja i planiranja padaju u vodu i energiju treba usmeriti ka : arhivskoj,istor ijskoj i porodicnoj dokumentaciji, pravnoj regulativi(zaht evi za restituciju se primaju zakljucno sa 2014.), formiranju akcionog strucnog tela za provodjenje navedenog, a zatim ako se uspe i definise procentualno privatno ucesce u samom objektu(moze biti znacajno-zavisi upravo od formiranog tela), lako ce biti dati prostora kreaciji,masti, menadzmentu,...,i svemu vec sto Valjevo zasluzuje.
Ovo je za mene preopsirno obracanje-izvinite.
Citiraj
 
 
+1 #17 Crni 08-05-2013 17:56
Citiranje BRANKO:
Neka to bude STRANACKI DOM

Ima za njih idealno mesto ispod V puka. Fin smestaj, lep pogled na zelenilo, ptice pevaju, milina. Ogradjen prostor, a ima i portir. Mogu tu da slave svaki dan, bez prestanka. Ako im fale popovi i to se moze srediti. U pola cene.
Citiraj
 
 
-16 #18 Aleksandar 08-05-2013 19:05
Citiranje Zoran Đorđevic:
Nikada ne pisem narucene tekstove, posebno ne na ovom Portalu, tako da cu i ovaj put komentarisati bez anestezije.
Prica o zgradi Doma JNA je prestara. Postoji citav niz odlicnih i starih predloga za buducu namenu. Na zalost, da li zbog nestrucnosti, sujete ili rupa u svemiru, ti predlozi nisu nikada bili ozbiljno shvaceni. Opet se radi sve naopacke i bez nekog logicnog reda. Pravi se reforma bez prethodne jasne ideje o nameni objekta.
`Aj´vazi, uzecemo cinjenicu da smo takav narod, kako danas vole da kazu: "Srbija je to brale..."
Moramo prihvatiti cinjenicu da se i ova kuca pravi od krova. Kad se krov napravi, videcemo koje ce fotelje biti ubacene. Ali, i to je bolje nego da se zgrada srusi.
Najrealnije prognoze su da ce i ova reformirana zgrada biti jos jedno staniste i uporiste korisnika gradskog budzeta, raznih partijskih kadrova i stranacke reciklaze. Mozda je jos realnija prica da se taj prostor iznajmi nekom bitnom faktoru (Gruji), tj. prijatelju nekog partijskog b*** koji prosperitet i napredak ovog grada vidi u licnom bogacenju i vlastitim pozicijama.
Zbog svega toga sam izuzetno veliki skeptik. Pazljivo treba gledati sta politicki mocnici predlazu i mute. Ne zaboravite, to je sada najzad gradski prostor i svi smo mi u neku ruku vlasnici. Ne dozvolite da jos jednom budemo prevareni od strane neukih prodavaca magle.
Od svih projekata koje sam imao prilike da vidim, profesor Voja Andric je napravio najrealniji i najbolji. Koga to zanima, svakako moze da ga dobije na uvid.
Ako pricamo o nekim fondacijama (nista novo...) dobro bi bilo da se u pricu ukljuci i Toma Mitrovic koji je nesto slicno vec napravio. Mozda bi na njegovom primeru mogli nesto i zakljuciti.

Ova, od strane Zdravka, narucena prica nema mnogo sadrzaja i previse mi mirise na politicko dodvoravanje tzv EU. Podseca me na pricu o magarcu koji trci za sargarepom. Ne treba se zaletati i bespotrebno poltronski politizovati nesto sto moze da bude korisno kompletnom gradu i gradjanstvu. Mnogo je bitija ideja i sadrzaj. Nece biti velike koristi ako se na ulazu u to zdanje viori necija zastava, ako je unutra sve prazno, bez sadrzaja. U svetske fondove se ulazi projektima i idejama, a ne poltronisanjem. Plasim se da je tu previse mocnih i neukih mediokriteta koji su spremni da progutaju sve dobre ideje.

I da ne zaboravim. Petnica jeste dobar primer, ali je on naveden u pogresnom trenutku. Partiokratska drzava uporno pokusava da vec decenijama formiranu stanicu preotme i politizuje. A inace, IS Petnica nije edukacioni centar u koji dolaze polaznici (kako to rece autor bloga) samo iz Srbije i "okolnih drzava". Tokom ovih decenija Petnicu su posecivali djaci iz celog sveta, svih kontinenata. Tek ko ne zna, da bude pravilno informisan.
Karikatura bi odlicno pala na kraju pasusa "Srbija je to brale..."Potpuno ocekivano. Bez validnih argumenata za iznete tvrdnje i sto je jos vaznije, bez ikakvog predloga kako bi se to dalo napraviti drugacije i bolje. Kritizerstvo bez anestezije.

Tekst nije narucen, a koncept je, kao sto u samom tekstu pise, nastao jos pre 4 godine i tada je prvi put predstavljen. Ponovio sam ga na tribini o nameni Doma vojske, a ovaj tekst sam napisao na molbu gospodina Zdravka Rankovica koji je zamolio jos nekoliko ucesnika te tribine da svoje iznete stavove o ovoj temi pretoce u tekst.
Citiraj
 
 
-12 #19 Aleksandar 08-05-2013 19:15
Citiranje Goran:
Reagovao sam komentarom(2) kao valjevac i faxidiot-tehnicke struke, a sada moram da razlozem i pojasnjavam(tes ko mi pada):
Prvo je potrebno resiti predhodno pitanje(vlasnis tvo i titular) da se ne bi "gradilo,po srpski-od krova". Ja tu vidim sansu da se stvori ambijent koji ocekuju i Madjar, Zdravko, Zoran, Aleksandar,...,pa i ja. Sansa je u ulaganju energije upravo u navedeno predhodno pitanje gde se u tranzitornoj atmosferi moze doci upravo do VLASNISTVA(rest itucijom i konverzijom).
Petnica je pomenuta zbog trenutne situacije, iskustva i mudrosti Vigora i ostalih da se bore sa aparatom i klasicnim nasim namerama;(Podrz avao sam nasu Petnicu i podrzavam-nesto sitno donirao i predavao).
Sva nadgradnja i planiranja padaju u vodu i energiju treba usmeriti ka : arhivskoj,istor ijskoj i porodicnoj dokumentaciji, pravnoj regulativi(zaht evi za restituciju se primaju zakljucno sa 2014.), formiranju akcionog strucnog tela za provodjenje navedenog, a zatim ako se uspe i definise procentualno privatno ucesce u samom objektu(moze biti znacajno-zavisi upravo od formiranog tela), lako ce biti dati prostora kreaciji,masti, menadzmentu,...,i svemu vec sto Valjevo zasluzuje.
Ovo je za mene preopsirno obracanje-izvinite.


Gorane,

Tebi hvala na dobroj volji i trudu.
Ako se ne varam, Dom vojske vise nije predmet restitucije u naturalnom obliku bas zato sto ga je drzava prodala gradu Valjevu. Eventualni naslednici nece biti obesteceni u naturalnoj formi, vec na drugi nacin (drzavne obveznice ili novac).
U svakom slucaju, nije potrebno da se mi ovde bavimo tim pitanjem, jer na to nikako ne mozemo da uticemo.
Citiraj
 
 
-10 #20 Zoran Djordjevic 08-05-2013 19:56
Nemam nameru da se sa tobom prepucavam. Ako si pazljivo citao, apsolutno sam za predlog profesora Andrica. On je potpuno realan, a gradu je upravo takav projekat neophodan da bi se resio problem sa bibliotekom. To bi bio i moj predlog i sasvim sam siguran da je to mnogo bolje od tvog predloga koji je, blago receno, prodavanje magle i kako neko gore rece: "Ta šema je bolonjsko predavanje na srpski način ekonomskog poslovanja."
Slazem se sa cinjenicom da si super to napisao. Al´sam siguran da ces za tom sragarepom sam trcati.
Znaci, ako nisi razumeo: predlog profesora Andrica - potpisujem svaki njegov red. To je i moj predlog. A oko fondacije se slazem. To je, pre nekoliko godina, ako se dobro secas, a ja se secam, bio jedini normalan izlaz i za apsurdno menjanje imena Doma Kulture, u kome je jedino valjao citavo Milionce jedan valjevski advokat. Ja vikao, kukao, predlagao i molio da razmisle oko predlozenih novih vidova finansiranja u obliku fondacije. Secam se da sam jednom, greskom, napisao fUndacija (zamenio O za U). To je tada bio hit prodavcima magle. Neki su cak i sada tu, al´ih slabo pamcenje sluzi. Kazem, advokat je naplatio Milionce, a citam danas da je gradonacelnik obobrio projekte iz kulture. Ne bi mi tesko da saberem brojeve. oko 2,5 miliona ce se izdvojiti za projekte u kulturi. Optimisticki... Jos samo nedostaju prodavci magle s´boljonjskim sistemima. Pravite to, al´u vasem dvoristu.
Citiraj
 
 
-15 #21 Goran 09-05-2013 05:16
Zapanjen sam povrsnoscu a ni ja nemam nameru da se prepucavam, no ukoliko se ne otvori i ta dimenzija izgleda da nema ozbiljnosti.
Dakle da jos pojasnim(2 i 16)-"predhodno pitanje":
Ja mislim:Varas se.
Ko te je od pravnika posavetovao? Gde si procitao i tako zakljucio? Da li vidis da se strategija moze promeniti i postici pravi efekat? Da li si informisan po pitanju restitucije, hoce li biti izmena?
Da li si proverio navedenu dokumentaciju?
Sa kojim iskusnim strucnjacima si porazgovarao o aspektu? Da li ti je izmena strategije prenocila?...mnoga pitanja bih ti postavio ali se plasim da si svoj zadatak ispunio i verovatno kreiras i opserviras oko nekih drugih tudjih prostora. Bolonjska razmisljanja u svojoj osnovi ne umeju da opserviraju sa PRIVATNIM vlasnistvom jer nije ni namera stvaranja nezavisnog, jakog pojedinca; i sad vidi sta si ti napisao:
"Ako se ne varam, Dom vojske vise nije predmet restitucije u naturalnom obliku bas zato sto ga je drzava prodala gradu Valjevu. Eventualni naslednici nece biti obesteceni u naturalnoj formi, vec na drugi nacin (drzavne obveznice ili novac).
U svakom slucaju, nije potrebno da se mi ovde bavimo tim pitanjem, jer na to nikako ne mozemo da uticemo."
A ja mislim:
Upravo je ovo zdanje pogodno da bude i treba da bude predmet restitucije.
Drzava oduzela, dala svojoj vojsci, ukinula vojsku pa joj jos tako ukinutoj platila drzavnim novcem kako bi...
E pa taj princip pada pri svakom ozbiljnom merodavnom i meritornom predstavljanju. Pogotovu sto je sada u losijem stanju nego pri oduzimanju.
Menjaju i menjace se Zakoni, postoji visestepenost, javnost,...,ali postoje i rokovi(2014),zastarelost.
Ubedjen sam da bi pronadjeni naslednici taksativno dali podrsku aktivnostima, brizi i duhu koji bi u perspektivi bio rasterecen bolonjskih aparatcika...
Dakle svu energiju u novu strategiju, strucne timove i neka nam je Bog u pomoci,jer ipak je ovde u pitanju i pravda.
Citiraj
 
 
-12 #22 Aleksandar 09-05-2013 06:15
Citiranje Zoran Djordjevic:
Nemam nameru da se sa tobom prepucavam. Ako si pazljivo citao, apsolutno sam za predlog profesora Andrica. On je potpuno realan, a gradu je upravo takav projekat neophodan da bi se resio problem sa bibliotekom. To bi bio i moj predlog i sasvim sam siguran da je to mnogo bolje od tvog predloga koji je, blago receno, prodavanje magle i kako neko gore rece: "Ta šema je bolonjsko predavanje na srpski način ekonomskog poslovanja."
Slazem se sa cinjenicom da si super to napisao. Al´sam siguran da ces za tom sragarepom sam trcati.
Znaci, ako nisi razumeo: predlog profesora Andrica - potpisujem svaki njegov red. To je i moj predlog. A oko fondacije se slazem. To je, pre nekoliko godina, ako se dobro secas, a ja se secam, bio jedini normalan izlaz i za apsurdno menjanje imena Doma Kulture, u kome je jedino valjao citavo Milionce jedan valjevski advokat. Ja vikao, kukao, predlagao i molio da razmisle oko predlozenih novih vidova finansiranja u obliku fondacije. Secam se da sam jednom, greskom, napisao fUndacija (zamenio O za U). To je tada bio hit prodavcima magle. Neki su cak i sada tu, al´ih slabo pamcenje sluzi. Kazem, advokat je naplatio Milionce, a citam danas da je gradonacelnik obobrio projekte iz kulture. Ne bi mi tesko da saberem brojeve. oko 2,5 miliona ce se izdvojiti za projekte u kulturi. Optimisticki... Jos samo nedostaju prodavci magle s´boljonjskim sistemima. Pravite to, al´u vasem dvoristu.


Predlog Voje Andrica da se Dom vojske pretvori u biblioteku vise niko u Valjevu ne tretira kao realan i dobar. Na tribini na kojoj nisi bio je cak nekoliko vrlo uglednih i mudrih Valjevaca reklo da se za potrebe biblioteka u danasnje vreme moraju praviti namenski objekti, jer biblioteke imaju svoje specificnosti. Takodje, za novu zgradu biblioteke je cak predvidjena i lokacija - preko puta Doma kulture.
Bilo je predloga i da se biblioteka eventualno smesti u zgradu bivseg Doma omladine (Vlada Krivosejev) ili da se od vojske zatrazi i zgrada bivse komande Drinske divizije (sada vojni odsek i sektor za vanredne situacije MUP) u Vojvode Misica.

Takodje, ne vidim logiku da se biblioteka smesti u zdanje koje ima preko 1500 kvadrata prostora i gotovo 40 ari placa. Bilo bi to vrlo neracionalno koriscenje ovog resursa kojim grad osim mogucnosti da resi problem biblioteke (koji moze da se resi i na drugi nacin) ne dobija nikakvu novu vrednost.
Citiraj
 
 
-10 #23 Aleksandar 09-05-2013 07:42
Citiranje Goran:
Zapanjen sam povrsnoscu a ni ja nemam nameru da se prepucavam, no ukoliko se ne otvori i ta dimenzija izgleda da nema ozbiljnosti.
Dakle da jos pojasnim(2 i 16)-"predhodno pitanje":
Ja mislim:Varas se.
Ko te je od pravnika posavetovao? Gde si procitao i tako zakljucio? Da li vidis da se strategija moze promeniti i postici pravi efekat? Da li si informisan po pitanju restitucije, hoce li biti izmena?
Da li si proverio navedenu dokumentaciju?
Sa kojim iskusnim strucnjacima si porazgovarao o aspektu? Da li ti je izmena strategije prenocila?...mnoga pitanja bih ti postavio ali se plasim da si svoj zadatak ispunio i verovatno kreiras i opserviras oko nekih drugih tudjih prostora. Bolonjska razmisljanja u svojoj osnovi ne umeju da opserviraju sa PRIVATNIM vlasnistvom jer nije ni namera stvaranja nezavisnog, jakog pojedinca; i sad vidi sta si ti napisao:
"Ako se ne varam, Dom vojske vise nije predmet restitucije u naturalnom obliku bas zato sto ga je drzava prodala gradu Valjevu. Eventualni naslednici nece biti obesteceni u naturalnoj formi, vec na drugi nacin (drzavne obveznice ili novac).
U svakom slucaju, nije potrebno da se mi ovde bavimo tim pitanjem, jer na to nikako ne mozemo da uticemo."
A ja mislim:
Upravo je ovo zdanje pogodno da bude i treba da bude predmet restitucije.
Drzava oduzela, dala svojoj vojsci, ukinula vojsku pa joj jos tako ukinutoj platila drzavnim novcem kako bi...
E pa taj princip pada pri svakom ozbiljnom merodavnom i meritornom predstavljanju. Pogotovu sto je sada u losijem stanju nego pri oduzimanju.
Menjaju i menjace se Zakoni, postoji visestepenost, javnost,...,ali postoje i rokovi(2014),zastarelost.
Ubedjen sam da bi pronadjeni naslednici taksativno dali podrsku aktivnostima, brizi i duhu koji bi u perspektivi bio rasterecen bolonjskih aparatcika...
Dakle svu energiju u novu strategiju, strucne timove i neka nam je Bog u pomoci,jer ipak je ovde u pitanju i pravda.


Gorane,

Sva ta pitanja postavljaš na potpuno pogrešnom mestu. Obrati se zvaničnicima grada Valjeva, a ne meni. Ja sam samo izneo jedan od mogućih koncepata upotrebe ovog zdanja. Nije moj posao da se bavim proverom dokumentacije, jer to ima ko da radi u gradskoj administraciji. Nisam državni službenik, niti sam to ikada bio. Nemam veze sa tim.

Dakle, tvoja pitanja su legitimna, ali ih postavljaš na pogrešnom mestu. Uputi dopis gradonačelniku Stanku Terziću. On je prava adresa za to.
Citiraj
 
 
-8 #24 Sima Matavulj 09-05-2013 08:11
Besmisleno je preselititamo bibloteku, a Aleksandar je to lepo i objasnio zbog cega.
Citiraj
 
 
+2 #25 ulicar 09-05-2013 08:36
Nama je ocigledno problem da odlucimo o necem sto vec imamo.Sta bi radili da treba da odlucimo o necemu sto nam treba,a nemamo.
Citiraj
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži


 
 Valjevo - Lajkovac - Beograd
05;  06;  07;  08;  09;  10;  11.15;  12;  14.15;  15.45;  18;

Valjevo - Ub - Beograd
05.30;  06.45;  7.45;  09; 10;  12.30;  13.30;  14.30;  16; 17;  16.50;  18;  19;

Valjevo - Novi Sad

07; 10.;  12.45 (izuzev nedeljom),  18.50;

Valjevo - Niš

16;  17.30

Valjevo - Kragujevac
08;  16;
 
Autobuska stanica Valjevo 014/221482
Evropa bus 014/232 128

TAKSI PREVOZ U VALJEVU / TAXI STANICE

ALKO taxi  014/ 243 003 
HALO taxi  014/ 290 029
KULA taxi  014/ 290 290  
MAXI taxi   014/ 222 111  
PATAK taxi   9701
PINK taxi   014/ 29 29 29
RAVNOGORAC taxi  9704 
RADIO MOBIL taxi  014/ 215 000  
VALJEVO taxi  9702

Valjevo-Beograd Centar (Prokop)
4,35;  06,00;  09,06;  12,27;  17,007;  19,59;

Valjevo-Beograd
05,04;  18,24;

Valjevo-Bar
10,47;  22,48;

Železnička stanica Valjevo   014/221697

Divcibare Ski Resort
2012 © Akter Design | Pravila korišćenja