Ski Resort
Divcibare Ski Resort
Divcibare Ski Resort
Početna stranaValjevske vestiPozitivaMladiKulturaSportBlogFoto danaNa kafici saAdresarKontakt
Pratite nas preko Facebook-a  Pratite nas na Twitteru  Rss
Divcibare Ski Resort
Divcibare Ski Resorr

VALJEVSKO BLOGOVARANJE

UDRUŽIVANJEM VLASNIKA ŠUMA DO REŠENJA PROBLEMA

Objavljen od tomic.dragic
tomic.dragic
tomic.dragic još nije napisana biografija
Korisnik je trenutno offline
na nedelja, 19 jun 2016
in RAZNO 0 Komentara


Предлог за решавање проблема газдовања шумама у колубарском подручју
-државне шуме чији су корисници град Ваљево и друге општине колубарског округа (површина пко 1 000 хектара)
-приватне шуме, са посебним акценитом на  шуме чији власници живе у граду
Са циљем функционалне организације те имајући у виду приступ средствима буџета РС као и  фондовима ЕУ, предлажемо:


1.ДРЖАВНЕ ШУМЕ ЧИЈИ СУ КОРИСНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Имајући у виду да је основано и регистровано Јавно предузеће „Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево предлажемо да се ово предузеће стручно и технички оспособи те да у складу са чланом 70 Закона о шумама (Шумама у државној својини може да газдује и јавно предузеће или привредно друштво чији је оснивач јединица локалне самоуправе...) организује газдовање овим шумама. Засигурно је функционалније и јефтиније да ово предузеће газдује на целом колубарском подручју (ово је на општинама да се договоре јер је свима у интересу, са јасно дефинисаним правилима.)
Ово Предузеће би могло и да се бави расадничком производњом како би обезбедило саднице за све општине колубарског округа, па и шире...(производња садница би се могла реализовати и преко јавно-приватног партнерства, посебно ако се оснује и удружење шумовласника)
У сарадњи са пијачним управама организовану и контролисану продају огревног дрвета....пуно тога је могуће организовати у интересу локалне самоуправе...пројекти биомаса.....
2.ПРИВАТНЕ ШУМЕ
Најоптималније и најфункционалније решавање свих (или већине)  проблема у приватним шумама (посебно оних чији власници не живе у близини својих шума) је оснивање удружења.
Чланом  73 Закона о шума је дефинисано:„Удружење из става 1. овог члана које поседује више од 100 ха шуме, без обзира на укупну површину шума у својини, има приоритет при коришћењу средства Буџетског фонда.“
Чланови Удружења остају власници својих шума, удруживањм ништа не губе, само могу добити, а ако нису задовољни, могу и изаћи из удружења...
Нешто о Удружењу приватних шумовласника
- Члан удружења може бити свако физичко лице које има у свом власништву шуму или шумско земљиште, односно које жели да кроз ово удружење да свој допринос у остваривању циљева и задатака овог удуржења, тако што ће добровољно приступити Удружењу на начин регулисан Статутом Удуржења.
- Учлањивање у Удружење врши се преко Огранака удружења, а која се формирају по територијалном принципу: Месна заједница, Катастарска општина, Општина, и др.или на други начин....зависи од договора оснивача....
- Удружење би деловало на основу статута, етичког кодекса и других нормативних аката.
- Удружење би имало  стручне органе, комисије и савет за газдовање шумама.
- Удружење би настојало на сваки начин, било идејно, интелектуално и стручно или подстицањем и провођењем конкретних развојних пројеката, дати свој допринос економском прогресу и свеукупном развоју како на локалном, регионалном тако и на државном нивоу, и остварити циљеве и задатке Удружења кроз:
- успостављање нових ефикаснијих и продуктивнијих начина и метода у газдовању шумама и шумским земљиштем у приватном власништву путем израде стратешких студија,
- увођење савремених научних и стручних достигнућа у газдовању приватним шумама,
- повећање и унапређењем ефеката у заштити и чувању шума у приватном власништву,
- успостављање равнотеже интереса власника приватних шума, корисника шума и друштва и стварање повољније климе за економски развој уз очување еколошких вредности шума,
- очување општекорисних функција шума,
- изналажење најбољих начина и система газдовања појединачним површинама приватних шума,
- повећање површина приватних шума високог узгојног облика кроз превођење изданичких шума у виши узгојни облик,
- подизање нових засада у приватним шумама и шумским земљиштима,
- залагање за законске и организационе промене које ће допринети квалитетнијем управљању приватним шумама,
- омасовљавање удружења кроз учлањење нових чланова и испитивањем јавног мњења како би се стекле поуздане информације о свим аспектима заједнице и друштвеним критеријима о најбољим правцима планирања и развоја приватног шумовласништва и друштва у целини,
- активно учешће и наступ према институцијама власти кроз иницијативе, предлоге и сугестије како би се остварили кокретни пројекти и циљеви од општег интереса.
Разлози за оснивање удружења
- Разлози за оснивање удружења су заштита шумског фонда приватних шума и подизања производних могућности шума на виши ниво.
- У колубарском округу  приватне шуме заузимају површину око 51 000 хектара или око 81% од укупне површине под шумом.
- Ове шуме  су уситњене на веома вели број парцела и имају изузетно велики број власника (има и власника којима није познато да имају шуму у поседу).
- Док о државним шумама бригу води Влада преко својих Јавних предузећа и сва средства прикупљена од накнада.... и страних донација користе искључиво за обнављање државних шума и ако би према површинама најмање 80% тих срестава (за колубарско подручје) требало да се усмери према приваватним шумама до сада никада није забележен ни један такав случај, (не постоје удруженја),што је тотално неодрживо поготову кад се зна да су ове шуме највише страдале у протеклом периоду.
- Наиме, познато је да је шума у целини, па тако и приватне шуме, поднела многе негативне активности које су се одвијале кроз неправилно газдовање са вишеструким негативним последицама.
- Неке од последица су :
- потпуно девастирање појединих шумских површина и њихово претварање у пољопривредно и грађевинско земљиште ;
- квалитативно смањење шумског фонда кроз сече највреднијих врста дрвећа и сеча стабала носиоца квалитетне продукције;
- сеча ретких врста дрвећа ( воћкарица ) и нарушавање равнотеже шумских екосистема ;
- промене фаунистичког и флористичког састава шума и нарушавање оптималног биодиверзитета аутохтоних врста флоре и фауне ;
- нарушавање еколошке равнотеже, као и деградација и умањење општекорисних функција шума ;
- повећање елементарних непогода и њихових негативних последица ( поплаве, ерозије, клизишта, угрожавање путне инфраструктуре и сл. )
- повећана емисија штетних гасова и загрејавања атмосфере.
- Схватајући потребу радикалне промене односа према шуми, удружење би требало да  предузима све мере које ће допринети заустављању негативних последица проузрокованих лошим газдовањем и тежити успостављању нових начина, метода и односа који ће шуми дати значај који она треба да има у савременим условима развоја цивилизације.
- Због екстензивног газдовања, посебно сектором приватних шума, и непримењивања научних и стручних достигнућа кроз дуги историјски период, данашње приватне шуме имају знатно ниже продукционе ефекте од ефеката који се могу постићи са становишта еколошко-производних могућности њихових станишта.
- Шуме представљају национално богаство и морају се чувати и унапеђивати да би задовољиле, осим економских, и друге циљеве, као што су еколошки, културни, социолошки и здравствени. Због тога је један од задатака удружења је успостављање равнотеже интереса власника, корисника шума и друштва у односу на шуме, стварање повољне климе за економски развој уз очување еколошких вредности шума, обезбјеђење социјалне функције шума уз оптимализовање законског оквира за шумарство.
- За очување општекорисних функција шума, покренуле би се потребне активности и пројекти кроз потребу издвајања посебних шумских површина које ће имати заштитни карактер.
- У економском смислу удружење би, базирајући се на знања својих чланова и друга научна и стручна достигнућа, предлагати најбоље начине и системе газдовања за поједине приватне шуме, у зависности од њиховог тренутног стања, а све са циљем постизања максималних финансијских ефеката њихових власника, уз заштиту јавног интереса и општекорисних функција шума.
- Удружење би се залагало за повећање површина приватних шума високог узгојног облика кроз превођење изданачких шума у виши узгојни облик, за подизање нових засада у приватним шумама и постепену промену врста дрвећа у корист вреднијих врста у економском и еколошком погледу и чување аутохтоне вегетације и њеног биодиверзитета на свим подручјима њених природних станишта.
- Удружење би се залагало  за очување и унапређење генофонда и репродуктивне основе приватних шума.
- Такође би се залагало  за све организационе промене које ће допринети квалитетнијем управљању у сектору приватних шума и за постављање оптималног законског оквира, који ће омогућити тржишну проходност у свим сегментима рада са приватним шумама.
Додатне сугестије, појашњења, евентуална помоћ...И АКО СТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, ЈАВИТЕ СЕ ...на мејл: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
Председник Еколошко-шумарске асоцијације „ЕКО-ШУМ“
Дипломирани инжењер шумарства
Драгић Томић


Конкурс за доделу средстава по годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за шуме републике србије за 2016. годину
Конкурс погледати – овде


Pustošenje privatnih šuma u kolubarskom okrugu

Ključne reči: Nema ključnih reči

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži


 
 Valjevo - Lajkovac - Beograd
05;  06;  07;  08;  09;  10;  11.15;  12;  14.15;  15.45;  18;

Valjevo - Ub - Beograd
05.30;  06.45;  7.45;  09; 10;  12.30;  13.30;  14.30;  16; 17;  16.50;  18;  19;

Valjevo - Novi Sad

07; 10.;  12.45 (izuzev nedeljom),  18.50;

Valjevo - Niš

16;  17.30

Valjevo - Kragujevac
08;  16;
 
Autobuska stanica Valjevo 014/221482
Evropa bus 014/232 128

TAKSI PREVOZ U VALJEVU / TAXI STANICE

ALKO taxi  014/ 243 003 
HALO taxi  014/ 290 029
KULA taxi  014/ 290 290  
MAXI taxi   014/ 222 111  
PATAK taxi   9701
PINK taxi   014/ 29 29 29
RAVNOGORAC taxi  9704 
RADIO MOBIL taxi  014/ 215 000  
VALJEVO taxi  9702

Valjevo-Beograd Centar (Prokop)
4,35;  06,00;  09,06;  12,27;  17,007;  19,59;

Valjevo-Beograd
05,04;  18,24;

Valjevo-Bar
10,47;  22,48;

Železnička stanica Valjevo   014/221697

Divcibare Ski Resort
2012 © Akter Design | Pravila korišćenja