Ski Resort
Divcibare Ski Resort
Divcibare Ski Resort
Početna stranaValjevske vestiPozitivaMladiKulturaSportBlogFoto danaNa kafici saAdresarKontakt
Pratite nas preko Facebook-a  Pratite nas na Twitteru  Rss
Divcibare Ski Resort
Divcibare Ski Resorr

VALJEVSKO BLOGOVARANJE

Kraj valjevske birokratije?

Objavljen od Vlada
Vlada
Aktivista, svirač, pravnik
Korisnik je trenutno offline
na sreda, 15 mart 2017
in KULTURA 1 Komentarit

reprint iz decembra 2007.

 

13 od 1300 tačaka u prilog nastojanju da se u Valjevu uspostavi demokratska, profesionalna i nepristrasna kontrola rada i postupanja opštinskih javnih službi, ne bi li se poboljšali odnosi građana i lokalne samouprave, sve u cilju pretvaranja Valjeva u grad

Intro

1. Kome se, al sa izgledom na uspeh, može pritužiti prosečan Valjevac ako mesecima čeka da mu se izda građevinska dozvola ili kakav drugi državni papir? Šta čovek da uradi ako je neki činovnik prema njemu bio nepristojan ili neljubazan bez ikakvog povoda? A ako neka birokratija voza čoveka samo zato što je „Ciganin“, „matorac“ ili „bogalj“? Gde tražiti zaštitu ako vam je uz dvorište divlja deponija ili gradsko smetlište, ili neko otvori disko klub ispod vašeg kućnog prozora? Zamislite da se pored vaše zgrade počne, po odobrenju vlasti, graditi moderan poslovni objekat sa parkingom na mestu stogodišnjeg gradskog parka? Ima li tu povrede ljudskih prava? Šta će biti sa onim nesrećnikom kome, ne daj bože, stan izgori u požaru koji nije mogao biti ugašen samo zašto što vatrogasci nisu blagovremeno mogli prići licu mesta zbog parkiranih automobila, žardinjera ili sličnih prepreka? Ko bi mogao brzo i efikasno razmotriti pritužbu na neki ovakav ili sličan slučaj i izdejstvovati da se nastali problem reši uz minimalne troškove? Izgleda li rešavanje ovakvih stvari običnom čoveku beznadežno?

2. Rešenje ipak postoji. U našem Belom Valjevu se već nekoliko godina bije bitka da građani dobiju zaštitnika svojih prava pred opštinskom administracijom i drugim opštinskim službama, instituciju koja je u svetu poznatija pod imenom: ombudsman (čitaj: o-m-b-u-d-s-m-a-n). Mnogo se toga o ombudsmanu čulo, zahvaljujući trudu lokalnog udruženja i naše opštine. Međutim, čini se da ipak u javnosti nije dovoljno razjašnjena priroda i svrha ove institucije, koja često, čak i kod onih koji bi trebalo da su upućeni, izaziva govorne poteškoće.

Čemu služi ta ili taj ombudsman­?

3. Ombudsman, građanski branilac, zaštitnik građana, pučki pravobranitelj, varuh človekovih pravic, naroden pravobranitel, ombudsperson ili kako god se već zvao, svuda gde postoji štiti građane od neuredne, birokratizovane ili, ne daj bože, korumpirane administracije-činovništva. Kako se uobičajilo u praksi, ombudsman je zadužen da se bori protiv lošeg rada uprave (engl. maladministration) što bi značilo da se građani mogu pritužiti na administraciju u slučajevima na primer: neopravdanog kašnjenja ili odlaganja, preduzimanja neodgovarajuće akcije ili postupanja, zbog propuštanja da se pruži informacija ili zbog omaške u vođenju i održavanju dokumentacije i predmeta, zbog bilo kakvog propuštanja, neodgovarajućeg razmatranja prilikom donošenja odluka, zbog omaške u radu sa dopisima ili zahtevima, zbog nepoštovanja zakona i pružanja pogrešnih ili neodgovarajućih informacija, obaveštenja ili obećanja. Nešto od ovoga, ako se desi, trebalo bi da proizvede i konkretnu nepravdu, povredu prava koja bi se mogla sastojati od: gubitka koristi, usluge ili kakvog prava, neposrednog finansijskog gubitka, propuštanja prilike, (npr. da se podnese žalba ili da se dobije stan), trpljenja patnje, dolaska u nepriliku, gubitka vremena, itd.

4. Smisao postojanja ovog parlamentarnog službenika je da promoviše i zastupa ideju da građani zaslužuju visok nivo usluga javnih službi i službenika. U rukama mu je instrument koji se zove: nezavisna i nepristrasna kontrola postupanja administracije, bilo po nečijoj pismenoj pritužbi, bilo samoinicijativno. Usluge ombudsmana bi trebalo građanima da budu pristupačne, jeftine, lako shvatljive i što je najvažnije delotvorne Vic je u tome, ne da se vodi nekakva komplikovana procedura i troše silan papir i novac, već da se, ako je moguće i neformalo, uz posredovanje zaštitnika, izmeni nabolje ponašanje i postupanje javne službe na koju se građanin opravdano žali. Ombudsman nije advokat, iako se katkad zove branilac ili pravobranilac, jer ne zastupa nezadovoljnu stranu i ne brani ničiji privatni interes. On ili ona su zastupnici najvišeg javnog interesa, promoteri ljudskih prava, karika u lancu borbe protiv korupcije. Ali ombudsman nije ni sud ni tužilac jer ne utvrđuje ni obavezu, ni krivicu, niti koga progoni, već svojim profesionalnim autoritetom savetuje, podržava i obrazuje činovništvo za podvig promene i fer ponašanje prema građanima. Na sajtu Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine je zapisano da bi vlasti „u ophođenju prema građanima trebale težiti najvišim standardima. Da bi postigli taj cilj, oni bi trebali osigurati da se prema građanima ophode ispravno, pravedno i nepristrasno.” Ombudsman u BiH, gotovo prosvetiteljski, navodi i listu vrednosti koja bi trebalo da bude vodič za dobro postupanje javnih službenika. Tek ako nikakav preventivni ili savetodavni rad ne pomogne, ombudsman pristupa donekle formalizovanoj proceduri istraživanja lošeg rada uprave i izdavanju preporuka za poboljšanje.

5. Ombudsmani su nezavisni u akciji, organizaciji, pravnom uređenju i finansijama od onih čiji rad treba da kontrolišu. Nad ombudsmanom nema više instance-protiv njegove odluke nema žalbe, tužbe, revizije, niti inspekcije. Ombudsman, sa druge strane, nema pravo da istražuje postupanje parlamenta i najvišeg predstavnika izvršne vlasti. Građanski zaštitnici polažu račun samo parlamentu koji ih je ustanovio i izabrao. Ali zato, da bi ostvarili učinak, mogu da banu bez najave i odobrenja bilo kad i kod bilo kog službenika, da traže i dobiju bilo koju, čak i najpoverljiviju, informaciju. Svako je dužan da se odazove pozivu ombudsmana a on im zauzvrat jemči diskreciju i zaštitu svih prava zbog učešća u istraživanju nevaljalstava uprave. Osobe koje obavljaju ovu plemenitu dužnost su u zajednici ugledne ličnosti, u rangu sudije najvišeg suda, poznate po razboritosti i upućene su u pravne probleme, javne poslove i rad uprave. Ombudsmani se ni slučajno ne smeju identifikovati sa političkim strankama, niti učestvovati u političkim kampanjama. Ne smeju obavljati ma kakvu dužnost, funkciju ili zanimanje koje bi ugrozilo njihovu nezavisnost, nepristrasnost ili bi im umanjilo dostojanstvo, pribeležili su ljudi iz Udruženja američkih ombudsmana. Neophodno je radi promocije i zaštite građanskih prava da ombudsman uspostavi i stalno održava preko potreban autoritet i poverenje u zajednici, kako bi se njegove inicijative, mišljenja i preporuke date javnim službama poštovale. U ombudsmana veruju i za savet mu se obraćaju svi: službenici, građani, mediji i političari. Ovako bi trebalo da bude u zemljama i gradovima gde demokratija ima tradiciju a trebalo bi biti uskoro i u Valjevu. Zašto da ne?

Svuda prođi i kući dođi

6. Najčeće se u kulturama koje imaju ombudsmana njegovo dejstvo zasniva na preventivi i edukaciji ali i na večnoj i neizvesnoj borbi sa birokratskom logikom i krutom formalnom procedurom. Nije važno gde je, nije važno u koje vreme, birokratija uvek teži da bude sama sebi cilj i opravdanje, da sama u sebi nađe smisao postojanja. Svuda na zemaljskog kugli i u sva vremena, državne i javne službe propisuju, komplikuju, uređuju, naređuju, kao da pokušavaju da vode sopstveni, ničim uznemiravani život. Takva je logika administracije. Ali, što je viši ukupni nivo kulture u jednoj zajednici, što je javno mnjenje razvijenije i osetljivije na javne poslove, manje je mesta za birokratsku samovolju.

7. Često se povrede prava građana od strane administracije dešavaju "u skladu sa zakonom" jer se nepravilnosti sastoje od raznih aljkavosti, diskriminacije, propuštanja, zbrzavanja, nepažnje ili odsustva javnosti i otvorenosti u radu ili odlučivanju ili olakom obećavanju. Ovakva postupanja činovničkog aparata najčešće vređaju kod ljudi osećaj dostojanstva i pravednosti, zašta u našem pravnom poretku i ne postoje pravni lekovi. Budući da ombudsman za našu kulturnu, društvenu, političku, pravnu i administrativnu praksu predstavlja novinu i da na polju zaštite ljudskih prava nemamo baš naročito monumentalne rezultate, veliki posao stoji pred budućim valjevskim ombudsmanom, ali i ombudsmanima po drugim srpskim opštinama i naravno pred Zaštitnikom prava građana Republike Srbije.

8. Nek se zna da prvi ombudsman u istoriji Srbije nosi ime Saša Janković i da je naš savremenik. Postoje i pokrajinski ombudsmani i dvadesetak ombudsmana po opštinama. Sve zemlje u bližem i daljem našem okruženju znaju za obmudsmana u raznim oblicima. Postoji čak i Ombudsman Evropske unije koji rešava pritužbe EU građana na rad EU institucija. Ipak, ombudsman predstavlja relativno novu pravnu i društvenu instituciju. Nastao je u Švedskoj početkom 19. veka kao rezultat težnje tamošnjeg parlamenta da pod kontrolu podvede kraljevsku birokratiju. Srbi su tih dana, setimo se, vodili borbu protiv Turaka-dahija i spremali se za drugi ustanak, pošto su likvidirali Karađorđa, vođu prvog ustanka.

O okruženju budućeg ombudsmana

9. Da bi poduhvat ustanovljavanja zaštitnika građana-ombudsmana u Valjevu uspeo, sem donošenja formalne odluke od strane merodavnog tela, potrebna je najpre volja da se opštinske službe i rad činovnika stave pod parlamentarnu kontrolu a samim tim i pod nezavisno i profesionalno istraživanje i procenu od strane budućeg ombudsmana. Takvom naumu, uprkos deklerativnim zalaganjima i zaklinjanjima sa zvaničnih i nezvaničnih mesta, biće dosta protivnika i spolja i iznutra. Najveća prepreka je svakako društvena nekultura koja se ogleda u nedovoljnoj svesti glavnih aktera u zajednici o tome da su profesionalne, efikasne, otvorene i demokratski kontrolisane javne službe ključ uspeha i razvoja demokratije. To u prevodu na razumljiv jezik znači da će se valjevski i srpski političari teško odreći ukorenjene navike da javnim službama raspolažu kao svojom dedovinom i da im one služe za obavljanje raznoraznih poluprivatnih poslova, udomljavanje zaslužnih, bračnih drugova, prijateljica, rodbine itd. Ko je još, molim lepo, sekao granu na kojoj sedi? Na primer, opština Kraljevo je donela odluku o osnivanju opštinskog ombudsmana, davno su protekli svi predviđeni rokovi a ombudsman još nije ni izabran a kad će, ne zna se. Kragujevački ombudsman je svojevremeno smenjen samo zato što se usudio da posumnja da Verko nešto ne radi kako treba. Nesrećni branilac je zaboravio da u glavnog gazdu ne sme da se pipa. Slično je i sa nacionalnim Sašom Jankovićem: akt  ombudsmanu poslanici usvojili još 2005. a čovek izabran u leto 2007. godine. Tek od neki dan su poznati adresa i telefon srpskog ombudsmana. Valjevska opština svojim Statutom samu sebe obavezala 2002. godine da će uspostaviti građanskog branioca, iz opštinskog budžeta jednom finansirana jedna lokalna NVO da zagovara ombudsmana i da napravi tekst lokalnog propisa, pa će po drugi put opština da finansira istu NVO da obavi isto zagovaranje, a ombudsmana nema pa nema! Tako u nas izgleda politička volja.

10. S druge strane, najžilaviji otpor poboljšanju i najmanjoj promeni pružiće tradicionalno neobaveštena, politizovana i birokratizovana administracija, nenavikla na polaganje računa, uljudno ponašanje i tzv. vanupravnu kontrolu sprovedenu od strane nezavisnog tela. „Ko to ima pravo nas da kontroliše kad mi radimo sve po zakonu? Mi smo vlast i nikad nećemo biti servis građana, niti to gde ima. Mi, bre, naređujemo ljudima šta da rade, mi odlučujemo o njihovim pravima, životu i smrti!“- kao da horski poje birokratija uz dirigentsku palicu politike.

Na Titinom putu

11. Zanimljivo je da je u našoj političkoj praksi nezamislivo da vlast bude kontrolisana od strane javnosti i parlamenta. Iako svakom parlametnu to pravo i dužnost pripadaju, smenjuju se vlade, ministri, predsednici, direktori, sekretari, razni funkcioneri bez ikakvog polaganja računa bilo kome. Naši današnji upravljači, kao nekad u “srećna vremena” jedino se smatraju “odgovornim sopstvenoj partiji”. U svetinju  njihovog lika a naročito dela o državnom trošku kao da se ne sme dirati. Ovu ružnu, nedemokratsku i nekulturnu naviku prihvatila je, a zašto ne bi, i naša mila birokratija.

12. Ipak, zahvaljujući još važećim zakonima svaki parlament, pa i lokalni,  je sposoban, dužan i ovlašćen da utvrđuje svaku politiku koju birokratija treba da sprovede,  a birokratija je, sa druge strane, dužna da parlamentu stavi crno-na belo svoj učinak. Podsetimo, parlament osniva sve službe, preduzeća, organe ili tela, donosi planove i programe njihovog rada (postavljanje ciljeva) i usvaja ili im ne usvaja izveštaje o radu (ostvarenost ciljeva), odobrava novac za njihov rad (finansiranje ostvarenja ciljeva), odobrava završni račun (analiza uloženo-dobijeno) i direktno ili indirektno postavlja glavne rukovodioce. I sve to, trebalo bi da se radi, tek  da se ne zaboravi, u interesu javnosti i građana. Shodno tome, svaki parlament pa i opštinski je dužan da kontroliše administraciju i da u tom cilju, ako smatra da je neophodno, uspostavi ombudsmana-građanskog branioca koji će u ime odbornika (čitaj: građana) a na račun opštinskog budžeta, kontrolisati kako administracija poštuje ljudska prava. A možda će „preumljenje“ građana, njihovih činovnika i političara biti zasluga prvog valjevskog ombudsmana.

Trinaest je srećan broj

13. Najveća šansa koja ide na ruku uspostavljanju demokratske, profesionalne i nepristrasne kontrole rada javnih službi u nas je narastajuće nezadovoljstvo (ne)kvalitetom javnih usluga ali i rastuće ubeđenje javnosti da se novcem poreskih obveznika ne može finansirati sve i svašta. Tu je naravno i spremnost pojedinih grupa u našoj zajednici na samoorganizovanje i društveni aktivizam. Novoformirani Savet za razvoj i zašitu lokalne samouprave u opštini Valjevo je dušu dao za ovaj demokratski poduhvat, zajedno sa profesionalnim osobljem u valjevskim javnim službama. Nadajmo se da će oni koji su priču o ombudsmanu svojevremeno pokrenuli biti uporni i izdržati do cilja. Biti Valjevac, biti građanin Belog Valjeva je titula i dostojanstvo koje obavezuju. Stoga, drž se birokratijo!

P.S.

Vest da je srpski ombudsman, Saša Janković, konačno počeo da radi i da je dobio i kancelariju objavili su neki dan nacionalni mediji. Na tu vest bilo je zanimljivih i poučnih komentara (preporučujem komentar izvesne Irene koja govori o kratkoj istoriji ombudsmana u nas).

Zaštitniku građana Republike Srbije se možete obratiti na adresu: Ulica Milutina Milankovića 106, 11070 Novi Beograd, a brojevi telefona su 011 2142-281, 2142-165 i 2138-062.

Tekst zakona o Zaštitniku građana se može preuzeti na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije na adresi www.parlament.sr.gov.yu. Srećno!

Ključne reči: Nema ključnih reči

Komentari  

 
+8 #1 Vlada 14-03-2017 23:39
Priča i dalje aktuelna. Ombudsmana u Valjevu nema pa nema. A kad će biti, ne znamo? Kao da je juče bila 2007. godina.
Citiraj
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži


 
 Valjevo - Lajkovac - Beograd
05;  06;  07;  08;  09;  10;  11.15;  12;  14.15;  15.45;  18;

Valjevo - Ub - Beograd
05.30;  06.45;  7.45;  09; 10;  12.30;  13.30;  14.30;  16; 17;  16.50;  18;  19;

Valjevo - Novi Sad

07; 10.;  12.45 (izuzev nedeljom),  18.50;

Valjevo - Niš

16;  17.30

Valjevo - Kragujevac
08;  16;
 
Autobuska stanica Valjevo 014/221482
Evropa bus 014/232 128

TAKSI PREVOZ U VALJEVU / TAXI STANICE

ALKO taxi  014/ 243 003 
HALO taxi  014/ 290 029
KULA taxi  014/ 290 290  
MAXI taxi   014/ 222 111  
PATAK taxi   9701
PINK taxi   014/ 29 29 29
RAVNOGORAC taxi  9704 
RADIO MOBIL taxi  014/ 215 000  
VALJEVO taxi  9702

Valjevo-Beograd Centar (Prokop)
4,35;  06,00;  09,06;  12,27;  17,007;  19,59;

Valjevo-Beograd
05,04;  18,24;

Valjevo-Bar
10,47;  22,48;

Železnička stanica Valjevo   014/221697

Divcibare Ski Resort
2012 © Akter Design | Pravila korišćenja